sobota, 10 lutego 2024, 16:08

Podsumowanie ostatnich miesięcy funkcjonowania Klubu

W listopadzie ubiegłego roku funkcje Prezesa KS Lublinianka objął Tomasz Grodzki. Prezes po tym pierwszy okresie swojej pracy chciałby po krótce przedstawić kibicom jak wygląda obecna sytuacja w Klubie.

Prezes Tomasz Grodzki:

W związku z dużym zadłużeniem Klubu powstałym w ubiegłych latach, Spółka rozpoczęła działania mające na celu naprawę finansów. Po rozmowach i negocjacjach z wierzycielami, które odbywały się jesienią ubiegłego roku, udało się przekonać większość z nich do zaakceptowania procesu restrukturyzacji Spółki i oddania głosu za poparciem tego postępowania.
W grudniu 2023 roku, KS Lublinianka złożyła dokumenty do Sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego.
Obecnie Spółka oczekuje na pozytywna weryfikacje zgromadzonych dokumentów i zatwierdzenie postępowania przez Sąd Restrukturyzacyjny.
Równolegle Zarząd podejmuje działania zmierzające ustabilizowania bieżącej sytuacji finansowej Klubu, polegające przede wszystkim: na racjonalizacji wydatków, z jednej strony, oraz pozyskaniu nowych źródeł finansowania, z drugiej strony. Chodzi tu w głównej mierze o pozyskanie nowych sponsorów oraz partnerów biznesowych w zakresie wynajmu powierzchni reklamowych.