wtorek, 19 września 2023, 14:17

TURNIEJ INTEGRACYJNY O PUCHAR LUBELSKIEGO KOZIOŁKA

Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego, KS Lublinianka, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Ninja” oraz Lubelska Akademia WSEI serdecznie zapraszają do udziału w Integracyjnym Turnieju o Puchar Lubelskiego Koziołka w piłce nożnej chłopców i dziewcząt.

Termin: 6 października 2023r.
Godziny: 9.00 -16.00.
Miejsce: Stadion K.S. Lublinianka, ul. Leszczyńskiego 19, Lublin.

Turniej Integracyjny o Puchar Lubelskiego Koziołka w piłce nożnej chłopców i dziewcząt ma na celu promowanie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, integrację lokalnej społeczności, osób z niepełnosprawnościami (w tym dysfunkcjami ruchowymi oraz słuchu). Zawody zostaną przeprowadzone oddzielnie wśród chłopców i dziewcząt w poszczególnych grupach wiekowych: młodzik starszy (U-13) i junior starszy (U-18). Wydarzenie odbędzie się na stadionie naszego Klubu. Każdy uczestnik turnieju otrzyma okolicznościowy medal, a najlepsze drużyny zostaną nagrodzone specjalnymi pucharami. Każdy uczestnik turnieju dodatkowo otrzyma posiłek regeneracyjny. Dzięki organizacji turnieju nastąpi integracja chłopców i dziewczynek trenujących piłkę nożną, integracja z osobami niepełnosprawnymi w celu wyrównania szans, integracja dzieci i młodzieży o różnym statusie ekonomicznym oraz promowanie rywalizacji w duchu Fair Play.

Dzieci uczestnicząc w Turnieju o Puchar Lubelskiego Koziołka będą miały okazję do rywalizacji ze swoimi rówieśnikami w duchu Fair Play. Ważnym aspektem jest udział dzieci i młodzieży o niższym statusie ekonomicznym oraz osób z różnymi dysfunkcjami. Udział w turnieju jest bezpłatny, co umożliwia udział drużyn amatorskich, dzięki czemu w wydarzeniu będą mogły wziąć udział dzieci bez względu na płeć, pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie. Wdrażana będzie idea integracji poprzez sport oraz zrównoważonego rozwoju. Impreza ma za zadanie promować aktywność fizyczną i dać możliwość dzieciom aktywnego spędzenia wolnego czasu. Chcemy również promować sport jako alternatywę dla spędzania wolnego czasu oraz formę przeciwdziałania zagrożeniom społecznym i promocję zdrowego oraz aktywnego stylu życia.

KS Lublinianka jest partnerem tego wydarzenia. Dane kontaktowe, informacje dotyczące programu, zasad oraz zgłoszenia dostępne są pod poniższym linkiem:

https://www.wsei.lublin.pl/aktualnosci/turniej-integracyjny-o-puchar-lubelskiego-koziolka-w-pilce-noznej-chlopcow-i-dziewczat/