piątek, 7 kwietnia 2023, 23:28

Dla dobra Lublinianki – Razem możemy więcej

Podstawą dobrego klubu piłkarskiego są wychowankowie włączani do kadry pierwszego zespołu. Mając na uwadze powyższe została powołana fundacja Lublinianka – Duma Lublina, której jednym z zadań będzie pozyskiwanie funduszy na wspieranie rozwoju młodzieży przynależnej do klubu KS Lublinianka sp. z o.o.
Funkcję prezesa fundacji pełni społecznie Pan Paweł Szymona.
Wpłat na cele statutowe fundacji można dokonywać na konto:
98 1140 2004 0000 3002 8353 0375
Adres mailowy do kontaktu fundacja@dumalublina.pl
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że wszyscy zawodnicy reprezentujący KS Lublinianka w rozgrywkach LZPN są zawodnikami KS Lublinianka sp. z o.o.
Przewodniczący rady nadzorczej KS Lublinianka sp. z o.o.
Tomasz Brzyski