wtorek, 25 października 2022, 18:16

Polskie Koleje Państwowe S.A. nowym Sponsorem Lublinianki!

Jest nam miło poinformować, iż do grona Sponsorów Klubu Sportowego Lublinianka dołączyły Polskie Koleje Państwowe S.A. Tym samym grono firm wspierających nasz klub powiększyło się o kolejny podmiot.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są spółką dominującą w Grupie PKP, która od 2022 roku funkcjonuje na zasadach holdingu. PKP S.A. to również jeden z największych w Polsce zarządców nieruchomości – gruntów, budynków, budowli i lokali mieszkalnych. Majątek PKP S.A. stanowią zarówno obiekty pełniące funkcje związane z obsługą transportu kolejowego, jak i nieruchomości o charakterze typowo komercyjnym. Celem Spółki jest zarządzanie nieruchomości w sposób pozwalający w maksymalnym stopniu wykorzystać ich potencjał oraz czerpać długofalowe zyski.

 

PKP są właścicielem większości (około 90%) czynnych dworców kolejowych, a jednym z priorytetów Spółki jest zapewnienie wysokiego standardu obsługi, w tym bezpieczeństwa, podróżnych korzystających z tych obiektów i usług kolei. Obecnie Spółka realizuje największy w swojej historii program przebudowy dworców, w ramach którego zmodernizowanych i wybudowanych od podstaw zostanie łącznie około 200 obiektów. Część inwestycji dworcowych została już ukończona. Spółka inicjuje także przedsięwzięcia dla branży logistycznej oraz realizuje zadania z obszaru badań i rozwoju.

Polskie Koleje Państwowe ściśle współpracują ze wszystkimi uczestnikami rynku kolejowego w Polsce oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi. PKP S.A. reprezentują polską kolej na arenie międzynarodowej, w tym we wszystkich kluczowych międzynarodowych organizacjach branżowych o zasięgu europejskim i światowym. W celu współpracy z instytucjami Unii Europejskiej funkcjonuje stałe Przedstawicielstwo PKP w Brukseli.

 

 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych naszego nowego Sponsora:

pkp.pl
facebook.com/grupa.pkp.sa
twitter.com/PKP_SA
instagram.com/pkp_sa/
youtube.com/GrupaPKP
 

Tagi: