środa, 7 września 2022, 18:36

Komunikat organizacyjny klubu

6 września 2022 roku klub sportowy KS Lublinianka z uwagi na trudną sytuację finansową wszedł na ścieżkę restrukturyzacji. Celem postępowania jest uniknięcie ogłoszenia upadłości, dzięki zawarciu porozumienia z wierzycielami. Nadzór nad restrukturyzacją prowadzi licencjonowany doradca restrukturyzacyjny Tomasz Koproń.

Proces restrukturyzacji dotyczy zadłużenia powstałego w wyniku błędów i zaniedbań poprzedniego zarządu. Bieżąca działalność klubu nie jest zagrożona. Celem restrukturyzacji jest uratowanie i oddłużenie klubu.

Jednocześnie klub informuje, że w ubiegłym tygodniu do prokuratury wpłynęło pismo o możliwości popełnienia przestępstwa przez Patryka A., poprzedniego prezesa klubu, który w okresie od lipca 2021 do lipca 2022 w Lublinie oraz innych miejscowościach, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, będąc zobowiązanym na podstawie umowy ze spółką do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki, dokonał przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie około 120 tys. złotych, w ten sposób, że bezpodstawnie pobrał z rachunków bankowych spółki przy pomocy karty płatniczej pieniądze, które nie zostały rozliczone.