poniedziałek, 24 stycznia 2022, 17:58

Ważny komunikat! Zmiana wysokości składki członkowskiej

W imieniu Zarządu Klubu Sportowego „Lublinianka” Sp. z o.o. informujemy, że w związku z rosnącymi kosztami utrzymania Akademii, od dnia 1 lutego 2022 roku ulega zmianie wysokość miesięcznej składki za zajęcia treningowe. Wynosić ona będzie 150 zł.

Równocześnie informujemy, że składka członkowska za drugie dziecko trenujące w Klubie wynosić będzie 75 zł (upust 50%), natomiast za trzecie i kolejne dziecko 0 zł (upust 100%).

Zmiana wysokości miesięcznych składek za zajęcia treningowe spowodowana jest systematycznie rosnącymi kosztami funkcjonowania Akademii, wynikającymi z obecnej sytuacji gospodarczej (inflacja oraz wzrost cen). Sama decyzja podjęta została po wspólnych ustaleniach Klubów zrzeszonych w okręgu lubelskim LZPN, co oznacza wzrost składek również w innych lubelskich Akademiach.

Liczymy, że podjęta decyzja spotka się ze zrozumieniem z Państwa strony.